Oxymetholone Related Compounds, Reference Standard VWR

Oxymetholone Related Compounds, Reference Standard VWR

Als enigen, zeggen we dat het gebruik van Anadrol als een “Jumpstart” vandaag de dag zeer populair is bij sporters en bodybuilders. Anadrol voor Steroïden waar te kopen medisch gebruikAnadrol werd in 1961 ontwikkeld voor medische doeleinden. Het was een effectief middel tegen botontkalking en bloedarmoede.

  • Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancierenig materiaal geheel of ten dele te kopiëren of te gebruiken.
  • Volg de onderstaande video samen om te zien hoe u onze site kunt installeren als een web -app op uw startscherm.
  • Ik nam niet meer af en toe een kuurtje, maar was de helft van de tijd aan de anabolen.

Binnen een zeer korte tijd zal er al waarneembaar effect te zien zijn. Aangezien je het meeste vooruitgang boekt tijdens de eerste vier weken gebruik van Anadrol, beperk je lengte van de kuur beter tot maximum 6 weken. Niet alleen voor de schade dat deze steroïde veroorzaakt, maar ook omdat er geen positieve effecten zijn aan een langere kuur houden. In plaats daarvan, worden beter andere steroïden gebruikt om verder te bouwen op de vooruitgang die geboekt is met Anadrol. Om deze winsten te behouden, is voortzetting van je kuur met andere krachtige steroïden een must.

Anadrol kuur schema voor beginners

Dit zet een zware druk op je lever en is de belangrijkste reden waarom we de kuurlengte van deze steroïde beperken tot niet langer dan zes weken, tenzij je graag te maken krijgt met ernstige leverfunctie problemen en potentieel leverfalen. Hoewel sommigen graag opscheppen met een gerbuik van 200 of 300mg Anadrol per dag, is dat deze krachtige steroïde uiterst effectief is op slechts 50mg per dag. Er bestaan weinig redenen om ooit hoger dan 100mg per dag te gaan. Dit is een zeer snelwerkende steroïde en de meeste gebruikers zullen uitzonderlijk snel vooruitgang merken. Houd wel in gedachten dat hoewel de vooruitgang snel en krachtig is , het behouden een ander verhaal is en sterk afhankelijk is van de rest van je kuur met andere kwaliteit steroïden.

  • Gezien de giftigheid van dit product is het in ieder geval raadzaam om geen kuur van meer dan 20 weken te maken.
  • Het is dus van cruciaal belang dat het goed werkt in synergie met andere steroïden en dat is gelukkig wel het geval.
  • Het vermogen van Anadrol om extreem snel massa en spierkracht op te bouwen maakt het populair onder bodybuilders.
  • Anadrol 50 Remt de natuurlijke aanmaak van hormonen door uw lichaam (zoals testosteron) en heeft een negatieve invloed op uw bloedlipideniveaus.
  • 16.4 Onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de betreffende goederen.

Kracht en uithoudingsvermogen schieten de hoogte in, waardoor je de mogelijkheid hebt om je persoonlijke records in de sportschool te verbreken en gewichten ver boven je normale niveau te kunnen heffen. Sommige mensen zullen zweren dat Anadrol een verschrikkelijke steroïde is om te cutten, maar als je weet wat je doet kan het ook voor deze toepassing een ongelooflijk krachtig middel zijn. Kortom, welke betere is, Anadrol of Dbol hangt af van je persoonlijke doelstellingen en je tolerantie op de bijwerkingen van beide steroïden. Hoewel Anadrol niet vaak ingezet wordt om te cutten, kan het nog steeds nuttig zijn voor degenen die weten wat ze doen. Anadrol in lagere doses minimaliseren vochtophoping wat gunstig kan zijn aan het einde van een cutting kuur om net op tijd voor een wedstrijd te zijn.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Het staat bekend als een van de meest krachtige steroïden en met die kracht komen ook negatieve bijwerkingen die variëren van vervelend tot gevaarlijk. Is Anadrol echt het risico waard met zijn hoge kans op ernstige gevolgen voor je gezondheid? De meeste mensen zeggen van niet, en daarom is het de moeite waard om eens te kijken naar alternatieven voor Anadrol. Elke combinatie met Anadrol geeft je uiterst effectieve resultaten op zeer korte tijd. In een cutting fase is het gebruikelijk om Anadrol te stacken met Winstrol in een dosering van tussen 25 en 100mg Winstrol. Houd echter in gedachten dat Winstrol ook zeer schadelijk is voor de lever.

Gebruik zal normaal gesproken de laatste 2-4 weken, gevolgd door een korte pauze en het herhalen van de cyclus, totdat het probleem is opgelost. Het gebruik van deze aard kan in sommige gevallen duurt voor onbepaalde tijd. Zoals eerder gezegd, zijn de bijwerkingen van dit medicijn echter geen grap, maar ze zijn eenvoudig te voorkomen en controleerbaar. Eén studie toonde zelfs heel weinig bijwerkingen aan voor patiënten die tot 100 mg Oxymetholone gebruikten. In het originele Underground Steroid Handbook (ondergrondse steroïden handboek) beschrijft Dan Duchaine dat hij het heeft gebruikt in doses tot 150mgs per dag. Onze persoonlijke ervaring zegt dat het voordeel, bij gebruik van Anadrol, de eerste 3 weken vrij dramatisch is en daarna snel afvlakt.

Zoals met de meeste anabole/androgene steroïden (AAS), heeft Anadrol het ook nadelen. 16.5 Elk advies van Leverancier aan Afnemer is onverplicht en vrijblijvend en kan niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Leverancier. Dergelijk advies ontheft Afnemer voorts niet van haar verplichting de geschiktheid vangeleverde goederen te toetsen voor gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken. Het in dit lid bepaalde geldt evenzeer ten aanzien van andere door Leverancier verleende diensten en service, zoals deinstallatie van apparatuur e.d. 15.3 Afnemer dient zich deugdelijk te informeren ten aanzien van de toegestane toepassingen van de bestelde en geleverde goederen en Afnemer dient zich te houden aan eventuele instructies van de producent van de betreffendegoederen. Afnemer is niet gerechtigd om op enig moment de waarde van de emballage geheel of gedeeltelijk te verrekenen methetgeen zij verschuldigd is aan Leverancier.

Bijwerkingen van Anadrol / Oxymetholone

En een verlaagde eetlust zal uiteraard invloed hebben op je vooruitgang en prestaties. Voor de gemiddelde gebruiker, is Anadrol niet de beste keuze als een anabool om te cutten. Het is dus eerder een oplossing voor mensen die een middel zoeken om snel bij te komen. Het is duidelijk dat de hepatotoxiciteit van Anadrol in sommige kringen een beetje overdreven is. Hoe het ook zij, onze advies is nog steeds om het gebruik van Anadrol te beperken tot maximaal 6 weken, al was het om het zekere voor het onzekere te kiezen.

Als je anadrol gebruikt zal je gewicht snel toenemen, deze toename wordt naast meer spieren ook veroorzaakt door het vocht en vet dat je vasthoudt. Het voordeel van meer vocht vasthouden is dat er meer voedingsstoffen de spieren kunnen bereiken en er meer vocht bij de gewrichten terecht komt. Het vocht bij je gewrichten zorgt voor extra bescherming waardoor je zwaarder kunt trainen. Anadrol 50 is een derivaat van DHT, dus het kan niet echt worden omgezet in oestrogeen (aromatase via het enzym aromatase). De negatieve kanten van dit medicijn zijn dus reëel, maar gemakkelijk te vermijden en te beheersen. Eén studie toonde zelfs heel weinig bijwerkingen aan bij proefpersonen die tot 100 mg oxymetholone per dag gebruikten!

Wat is het beste om te combineren met Anadrol?

15.2 Leverancier is niet verantwoordelijk voor de naleving door Afnemer van toepasselijke wettelijke voorschriften, waaronder de in het vorige lid genoemde voorschriften. 4.1 Iedere prijsopgave door Leverancier is vrijblijvend, tenzij door partijen anders schriftelijk is overeengekomen. 3.4 Aanpassing of wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk door middel van een door beide partijen getekend geschrift. Pfohl overwon uiteindelijk zijn verslaving, en slaagde er in om zijn leven weer op orde te krijgen. Als je meer over hem wilt weten, en over hoe hij keer op keer door het oog van de naald kon kruipen,  dan vind je zijn boek misschien interessant.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *